טיפולי שיניים למאושפזים במרכזי בריאות הנפש

  1.      במרפאה המטופל ייבדק ולצורך אבחון ותוכנית טיפול יבוצעו לפי הצורך:תצלומי נשך, תצלומים פריאפירליים, תצלום פנורמי, תצלום סטטוס.

  2.        הטיפולים חייבים לכלול הדרכה לשמירת בריאות הפה והשיניים ותחזוקה של שחזורים.

  3.        סל הטיפולים כולל את כל הטיפולים המפורטים במחירון משרד הבריאות.

  4.        יש לבחור בחלופה השפוטה של תוכנית הטיפול השיקומית.

   להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא    טיפולי שיניים במרכזי בריאות הנפש לחץ כאן   

  למידע בנוגע לטיפולי שיניים לאנשים עם  פיגור שכלי לחץ כאן

  מרפאות שיניים במרכזיים רפואיים לבריאות הנפש באשפוז  - המוסד המאשפז הינו האחראי הישיר על כל ההוצאות של מרפאת השיניים. משרד הבריאות יעביר למוסד את התשלום עבור רכישת חומרים ותשלום למעבדה לאחר קבלת הדו"ח והחשבונית. להורדת חוזר מש ר ד הבריאות בנושא    מרפאות שיניים במרכזי בריאות הנפש לחץ כאן 

  שירות דנטאלי לזכאי סל השיקום במרפאות קהילתיות    - השתתפות במימון טיפול פה ושיניים לחולי נפש ממושכים נכנס לסל שירותים לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, על מנת לאפשר טיפולי שיניים לאנשים שהטיפול מהווה חלק מתהליך שיקומם. זמינות הטיפול תלויה בתקציב משרד ריאות לצורך זה.

   להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא    שירות דנטאלי לזכאי סל השיקום במרפאות הקהילתיות לחץ כאן