פרסומים

   כולם לעמוד בתור למזרק

   בתי חולים ממחזרים ציוד חד פעמי בלי פיקוח ובקרה. כדאי שמשרד הבריאות יתעשת עוד לפני אסון. בישראל משרד הבריאות לא קבע עמדה ולא גיבש מדיניות. השימוש בפירטי הציוד הזה, במיוחד בטיפולים פולשניים ובניתוחים, מסכן את בריאות החולים ולפעמים גם את חייהם. ראוי שמשרד הבראיות יתקן תקנות ברורות ומפורטות בדבר פריטי הציוד שמותר למחזר, יגבש הנחיות ולתהליכים הנדרשים הן במשך המיחזור והן לאחריו ויסידר את מערת הבקרה הנדרשת. יש גם ליידע את החולים ולציין ברשומה הרפואית של החולה שנעשה שימוש בציוד ממוחזר .

    פורסם בעיתון הארץ ב-25 ליולי 2005

   זה סוד זה?

   חובת השמירה על סודיות הטיפול שניתן לחולה היא הבסיס שעליו מושתת האמון של החולה ברופא. הן חוק ההגנה על הפרטיות והן חוק זכויות החולה מצווים על שמירת המידע הרפואי. חוקים אלה חלים לא רק על רופאים אלא על כל מי שמטפל בחולה. החתימה על טופס וויתור על סודיות רפואית פירושה שהחותם מוותר על זכותו לסודיות רפואית לתמיד. מן הראוי לשנות את החוק כיד שיגדיר במפורש שהחתימה על הווס"ר מוגבלת בזמן. כמו כן יש לקבוע מגבלות שיבהירו למי מיועד הווס"ר ובנוגע לאיזה בעיה רפואית. אולם, עד שיושנה החוק יש צורך בעיון יסודי בטופס הווס"ר וחשובה הפעלת שיקול דעת ומחיקה והגבלה של כל פריט מיותר בטופס.

   פורסם בעיתון הארץ ב-29 לאוגוסט 2005

   אגרה עבור פניות לנציבי קבילות ציבור

   האוצר מתכוון לגבות אגרה עבור פניות לנציבי קבילות הציבור במערכת הבריאות. האגודה לזכויות החולה: לא מדובר בהתייעלות אלא בניסיון להקטין את מספר הערעורים. בנוסף, אומרים מהאגודה "בהצעת תיקון זו מוצא משרד האוצר דרך לחסום את כל הפניות ובכך לסתום פיות של המתלוננים או המבקרים את תפקידה של מערכת הבריאות"."תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שיאפשר להביא להפחתת העומס המנהלי הקיים בוועדה המטפלת בפניות" נמסר ממשרד אוצר.

   פורסם בעתיון הארץ ב- TheMarker  ב-8 לאוגוסט 2005

   התנהגות הכללית – שערוריה

   האגודה לזכויות החולה טוענת כי העובדה שקופת חולים כללית לא מספקת לילדים חברי הקופה החולים במחלה הנדירה 'פומפיי' את התרופה למחלתם הינה "חוצפה ושערורייה". בקופת חולים מגיבים: "התרופה נמצאת בהליכי הזמנה מחו"ל לישראל" .

   פורסם באתר BeOK בתאריך 29 אוקטובר 2006

   רישום תרופות חדשות

   המשבר העמוק בתחום רישום התרופות החדשות בישראל: חולים נאלצים לחכות כ-15 חודשים לתרופה בהן גם תרופות מצילות חיים. עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה, מגדירה את תשובת המדינה כ-"שערורייה", "התחמקות" ו"זלזול בציבור". מרקס זועמת גם על העובדה שהמדינה מבקשת להחיל את לוח הזמנים החדש רק על תרופות שיוגשו לרישום החל ביולי 2007. זאת מבלי להתייחס לתרופות - 270 במספר - שעדיין ממתינות לאישור בזמן המתנה מרבי של 18 (!) חודשים.

   פורסם בעיתון "הארץ" במדור TheMarker ב- 27 לדצמבר 2006

   לא שמעתי לא ידעתי

   סקר חדש של האגודה לזכויות החולה מגלה שאנחנו פשוט לא יודעים מה מגיע לנו כל מטופל זכאי לעיין בכל עת ברשומה הרפואית שנערכת על ידי רופא המשפחה והרופא המקצועי המטפל בו, ואף זכאי לקבל ממנה העתק, הקופות טוענות שהן עושות הכול כדי ליידע את המבוטחים, משרד הבריאות אומר שהדבר נובע מעומס רב על הרופאים ובאגודה ממליצים על הקמת מרכז מידע ארצי.

   פורסם בעיתון הארץ ב- TheMarker ב-5 לפברואר 2007

   מאות תרופות ממתינות לאישור

   בגלל ביורוקרטיה אבסורדית מאות תרופות חדשות לא מקבלות את אישור משרד הבריאות למרות שעברו את כל תהליכי הבדיקה הקפדניים בארצות הברית ובאירופה. חולים שיכולים להרשות לעצמם קונים את התרופות היקרות באופן פרטי, חולים שאין להם? שיסבלו

   פורסם באתר YNET בתאריך 9 בפברואר 2007

  PREV 1 2 3 4 5  ... NEXT