מפגש של ארגוני הזכות לבריאות בנושא הגשה לסל - 26/1/2012