מידע חשוב ומעניין

    האם יש מקום שבו ניתן לומר שטוב לו לילד שלא נולד יותר משנולד, ובמקרה כזה יהיה פיצוי לילד על העובדה שנולד נכה?

    במקרה של רשלנות רפואית במהלך הריון ו/או לידה, שכתוצאה מכך נולד ילד בעל מום, אין עוררין על כך שלהורי הילד ישנה עילת תביעה עצמאית ונפרדת ביחס לנזקיהם שלהם הנובעים מההוצאות הכרוכות בטיפול בילד הנכה. השאלה אם קיימת עילה עצמאית של ילד בעל מום שנולד, ואשר אלמלא רשלנות היו הוריו מבצעים הפלה, דהיינו מקום שבו ניתן לומר שטוב לו לילד שלא נולד יותר משנולד, ובמקרה כזה יהיה פיצוי לילד על העובדה שנולד נכה. על מנת להחליט בסוגיה זו, הוקמה וועדה ציבורית בראשות כבוד השופט בדימוס , אליהו מצא.

    לחץ לעיון בדו"ח הוועדה בנושא הולדה בעוולה לחץ כאן