חולה שיקומי

  אשפוז חולה שיקומי - ניתן עד 3 חדשים (ועדה מקצועית של קופת החולים תוכל לאשר הארכת התקופה)

  הגדרת חולה שיקומי - חולה הסובל מירידה משמעותית בתפקוד עקב בעיה רפואית חדה וקיים פוטנציאל לשיקום, כגון: שבר במפרק ירך, אירוע מוחי, מחלה זיהומית, ניתוח.

  מימון האשפוז - חולה כזה יופנה לשיקום באמצעות קופת החולים.(בפועל קיים שימוש מועט של הסעיף המגביל את האשפוז לשלושה חודשים). 

   

  לעיון בדו"ח מקיף של מבקר המדינה על מצב השיקום מיום 1-5-2012 לחץ כאן

   

  בתחום השיקום ישנו מספר בודד של רוכשים השולטים בשוק וכך קופ"ח משלמות תעריפים נמוכים אשר גורר הפסדים כספיים לבית חולים. המשמעות ניסיון חיסכון כספי ע"י המוסדות הרפואיים מצב שגורר צמצום השקעה בשיקום, הקפאת רכישת ציוד עזר, תור המתנה ארוך צמצום היקף הטיפול שניתן  וכדומה. לדעת האגודה לזכויות החולה, חובה למנות ועדת לבדיקת הנושא שתקבע תעריף מינימום לשיקום שקופ"ח יהיו מחויבויות אליו אשר יבטיח רמת שירות מינימלית למטופלים.

   

  לצפייה במאמר בנושא האשפוז השיקומי מעיתון    The Marker מה-18/7/2012 לחץ כאן