מידע אודות המחלה

    לקבלת מידע אודות הפרעות ראיה שכיחות, בדיקות מומלצות וכו' ניתן לעיין באתרים:

     

    עמותת לראות – לחקר בריאות העין

    שירותי בריאות כללית

    מאוחדת