מידע כללי, חוזרי משרד הבריאות ופסקי דין

    מחקרים בענין זכויות עיוורים ובעינן ניתוחי לייזר לתיקון הראיה

    להורדת מסמך של מחלקת המחקר של הכנסת בנושא תמונת מצב של

    זכויות עיוורים בשנת 2007 לחץ כאן    

    להורדת מסמך של מחלקת המחקר של הכנסת בנושא ניתוח לייזר לתיקון ראיה לחץ כאן