קצבת נכות כללית

    ככלל קצבת נכות משולמת למי שאבד את כושרו להשתכר עקב נכות רפואית או שפחת כושרו להשתכר בלפחות 50% או לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית צומצם בלפחות 50% .

    הזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית או שיקום מקצועי. שיעור הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ותנאים נוספים שקבע מוסד זה.

    לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן