קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

     לקצבה זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה או שהם זקוקים להשגחה רבה של אדם אחר בפעילות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית, ושליטה על הפרשות ) או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים להם או לאחרים .

    שיעור הקצבה נקבע בהתאם לתלותו של אדם בעזרת הזולת לעשיית פעולות היום-יום או השגחה עליו.

     לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן