קצבת ניידות

    גמלת ניידות מעניקה הטבות למי שיש להם ליקויים ברגלים המגבילים אותם בניידות. הקצבה משולמת מכספי אוצר המדינה על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין הביטוח הלאומי.

    לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

    לעיון במצגת של הביטוח לאומי הכוללת מידע מקיף על  תהליך הטיפול במימוש זכויות בתחום הניידות לחץ כאן