שיקום מקצועי

    אנשים עם נכות, נפגעי עבודה ואלמנותיהם  המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, זכאים נוסף על הקצבאות המוענקות להם על ידי הביטוח הלאומי, גם לשיקום מקצועי שמטרתו להקנות מקצוע ולסייע בהשתלבות בעבודה.

     לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן