שהייה מחוץ לבית לקבלת טיפולים

    חולים אונקולוגיים המקבלים טיפולי הקרנות או כימותרפיה בתדירות גבוהה, במרכז רפואי המרוחק מביתם או שאינם יכולים לשהות בביתם בעת הטיפול, זכאים תחת התוויות מסוימות לשירותי השגחה רפואית ולינה, להם ולמלווים שלהם, במעון החלמה איתו יש לקופה הסכם.

    זכאות זו לא כלולה בסל הבריאות הממלכתי, והיא ניתנת למבוטחי רוב הקופות בהתאם לכללים שקבעה כל קופה לכלל מבוטחיה וכמו כן במסגרת הביטוחים המשלימים של כל קופה – פרטים בסניפים.