פאה

    רכישת פיאה למטופל/ת ששערה נשר עקב טיפול כימותרפי/קרינתי, אינה כלולה בסל הבריאות שבאחריות הקופות ולמרות זאת חלק מהקופות משתתפות בעלות רכישת הפיאה לכל מבוטחיהם – לכל קופה יש כללים אחרים ויש לבדוק בהתאם

    בנוסף, קיימת זכאות להשתתפות במסגרת הביטוחים המשלימים (שב"נים) של הקופות.