מכשירים וציוד דיבור אלקטרוני לאחר כריתת בית הקול (גרון)

    א.  מכשיר דיבור אלקטרוני לאחר כריתת גרון שלמה  - מכשיר הדיבור אלקטרולרינקס עוזר ביצירת דיבור. המכשיר מיועד למטופלים, שעברו כריתת גרון מלאה, ושעל פי קביעת הרופא המטפל אינם מתאימים להשתלת תותב דיבור בשל מצבם הפיזי או בשל טיפול אונקולוגי. יש להציג אישור של רופא אף אוזן גרון . השתתפות ניתנת אחת לחמש שנים וכוללת את עלות המכשיר, הסוללות והציוד המתכלה .

    ב.       התקנת מערכת תותב דיבור כתוספת לכריתת בית הקול – מטופלים שעברו כריתת גרון שלמה זכאים למערכת תותב. הזכאות כוללת גם את הציוד המתכלה הנלווה ואת שסתום הדיבור. ניתן לקבל שירות זה עד שלוש פעמים בשנה לחולים, שעברו כריתת גרון שלמה בלבד. לקבלת הזכאות נדרש אישור מראש של הקופה .

    ג.        ציוד נלווה לאחר כריתת גרון שלמה - ההחזר ניתן למטופלים שעברו כריתת גרון שלמה בעבור הציוד הנלווה לתותב הדיבור או בעבור ציוד לחולים שאינם נעזרים בתותב דיבור. כגון: כיסוי מקלחת, שסתום קנה סטומה , קנולה קצרה המותאמת אנטומית לחולה,   ספוגיות,   מברשת,   כיסוי סטומה .

    ד.       מגבר קול לנפגעי גרון - מגבר קול מיועד למי שעברו ניתוח לכריתת גרון, ומסייע לדבר ולהשמיע קול. מדובר על מכשיר אלקטרוני הנצמד לגרון ומאפשר למשתמש לדבר ללא מעבר אויר בתיבת הקול . חולים אשר עוברים ניתוח לכריתת גרון זכאים להשתלה של תותב דיבור, המאפשר לדבר ללא עזרים חיצוניים. עם זאת, מטופלים שמצבם הרפואי אינו מאפשר השתלת תותב הדיבור זכאים להחזר חלקי ברכישת מגבר קול. הזכאות- החזר כספי ברכישת מגבר לתיבת הקול עד סך של כ-  4,500 ₪ (נכון ל4/2012) ולא יותר מההוצאה בפועל.