מידע כללי, חוזרי משרד הבריאות ופסקי דין

  לעיון בסל התרופות 2013 לחץ כאן

  דיווח על תופעות לוואי של תרופות - משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית השיקו אתר לדיווח על תופעות לוואי של תרופות

   אגף הרוקחות במשרד הבריאות פרסם נוהל באשר לדיווח על תופעות לוואי כתוצאה מטיפול תרופתי

   

   ניירות עמדה של נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות

   כל ניירות העמדה

   הוראה לקופות החולים לממן תרופת FORTEO 

   הוראה לקופות החולים למסור מידע למבוטח בנוגע לזכאותו לתרופה במסגרת סל הבריאות  


  כללי הפעילות של תועמלני תרופות -    אמנה של חברות התרופות וההסתדרות הרפואי להסדרת הפעילות של תועמלני התרופות לחץ כאן  

  חיסונים - החיסונים הניתנים בישראל, מי צריך אותם, לכמה זמן הם מגנים עלינו מפני המחלה ומתי צריך לחדשם  

  תרופות בנות סיכון  - תרופות שעלולות לגרום נזק למטופל, ללא קשר לדרך המתן, גם אם הן ניתנות עפ"י הכללים וההנחיות. מתן שגוי של כל תרופה עלול לגרום נזק למטופל, אך הסיכון להיפגעות גבוה הרבה יותר כאשר מדובר על תרופה בת סיכון. כמו כן, מתן תרופה ע"י איש צוות אשר אינו מכיר את הוראות השימוש ואזהרות הבטיחות הקשורות לתרופה,הופך את התרופה ל"בת סיכון" גם אם מלכתחילה לא הוגדרה ככזו.להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא תרופות "בנות סיכון" לחץ כאן

  מונחים רפואיים - לקסיקון רפואי - פירוט והסבר מונחים רפואיים  

  עבודת וועדת הסל - כתבתו של בעז גנזבורג על תהליך עבודת ועדת סל התרופות בארץ והשוואתה לתהליך המתבצע באנגליה 

   

  הצעות חוק

  הצעת חוק לתיקון ביטוח בריאות ממלכתי (רצף טיפולי) קובעת כי קופת החולים לא תגרום להחלפת תרופה, טיפול רפואי, מטפל או נותן שירותים למבוטח, אלא אם הרופא המטפל קבע כי: לא הושג איזון תרופתי או טיפולי; יעילות הטיפול או התרופה החליפיים זהה; ההחלפה לא תגרום לנזק למבוטח או לפגיעה באיכות הטיפול הרפואי. להורדת הצעת החוק לכנסת בנושא רצף טיפולי לחץ כאן

  הצעת חוק: מכירת תרופות - רק מאחורי פרגוד בתי המרקחת יחויבו להתקין פרגודים, שיאפשרו לכל לקוח לרכוש תרופות ולקבל מרשמים בלי שהנוכחים האחרים בתור יוכלו לדעת ממה הוא סובל או מה הוא מעוניין לקנות. הצעת החוק יצאה לדרך, בין היתר, לאחר שבכנסת הצטברו תלונות של אזרחים אשר טענו כי פעמים רבות הם סובלים מחוסר פרטיות בבתי המרקחת. להורדת הצעת החוק בנושא מכירת תרופות מאחורי פרגוד לחץ כאן

  הצעת חוק רצף טיפוליקובעת כי קופת החולים לא תגרום להחלפת תרופה, טיפול רפואי, אלא אם הרופא קבע כי: לא הושג איזון תרופתי או טיפולי; יעילות הטיפול או התרופה החליפיים זהה; לא קיים חשש כי ההחלפה עלולה לגרום לנזק למבוטח או לפגיעה באיכות הטיפול הרפואי. להורדת הצעת החוק לכנסת בנושא רצף טיפולי לחץ כאן