לתמיכה באגודה

נסיעה מהבית לקבלת טיפול רפואי

סל הבריאות כולל רשימה מצומצמת ביותר של מטופלים הזכאים להשתתפות הקופה עבור קבלת טיפולים כלהלן:

 

1.   חולי דיאליזה -  חולה דיאליזה זכאי להשתתפות הקופה לנסיעה בתחבורה ציבורית ו/או למחצית עלות מונית. במקרים מסוימים זכאי לנסיעה באמבולנס.   לחץ לקבלת חוזר משרד הבריאות למימון נסיעות לטיפולי דיאליזה .

2.   חולה אונקולוגי  זכאים במקרים כלהלן:

·         חולה אונקולוגי, הנוסע לקבלת טיפולים בבי"ח (טיפולי כימותרפיה, הקרנות והמודיאליזה).

·         מושתלי מוח עצם -  מושתלי מח עצם זכאים להחזר בגין הנסיעה לטיפולים במשך שלושה חודשים ממועד ההשתלה.

·         גובה ההחזר -  המטופל זכאי להחזר כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לביה"ח ובחזרה (החזר לשני הכיוונים ) בגובה דמי תחבורה ציבורית. עליו להציג אישור מביה"ח לגבי תאריכי הטיפולים. מטופל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של 50% מההוצאה. לחץ למידע באתר משרד הבריאות להשתתפות בהסעות

 

 

לעיתים קיימים חילוקי דעות עם הקופות להגדרת הזכאות להשתתפות בנסיעה של חול האונקולוגי. לחץ לקבלת הבהרות מנציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות