פינוי ממקום ציבורי לבית חולים, כולל אפילפטי

    אדם שאיבד את הכרתו במקום צבורי והוזמן עבורו אמבולנס ע"י עובר אורח, והוא פונה לבי"ח, זכאי להחזר מלא בגין ההוצאה עבור האמבולנס, ללא קשר האם אושפז בעקבות הפינוי. להנחיית משרד הבריאות בנוגע להחזר הוצאות על פינוי באמבולנס ממקום ציבורי לחץ כאן . כללים אלה חלים גם על פינוי אפילפטי – ראה הרחבה באתר עמותת איל – אגודה ישראלית לאפילפסיה