העברה מבית החולים לביתו של המבוטח

    ההוצאה בגין הסעת המטופל מביה"ח לביתו, תחולנה על המבוטח, ללא זכאות להשתתפות גורם אחר, פרט לחולים כמפורט בפרק "דמי נסיעה"