פינוי נפגע בתאונות עבודה

    נפגע בתאונת עבודה זכאי להחזר מלאי של עלות הפינוי, ללא קשר האם אושפז או רק שהה במיון.

    1.1.       פינוי ראשוני בעקבות התאונה – התשלום עבור פינוי זה יבוצע ע"י הביטוח הלאומי

    1.2.       פינוי נוסף שלא ביום התאונה – במקרה והיה צורך בפינוי שלא ביום התאונה, המטופל יקבל את ההחזר באמצעות הקופה. עליו לפנות לקופה בה הוא מבוטח ולהציג בפניהם אישור הכרה של המוסד לביטוח לאומי כי התאונה הוכרה כתאונת עבודה.