פינוי נפגע בתאונות דרכים

    1.1.   נפגע ת"ד, שפונה ע"י אמבולנס ואושפז - התשלום הוא על חשבון הקופה ויש לפנות לסניף הקופה על מנת להסדיר את התשלום.

    1.2.       נפגע ת"ד, שפונה ע"י אמבולנס מסוג נט"ן/אט"ן , גם אם לא אושפז  - התשלום הוא על חשבון הקופה ויש לפנות לסניף הקופה על מנת להסדיר את התשלום.

    1.3.       נפגע בתאונת דרכים שפונה ע"י אמבולנס "רגיל" ולא אושפז   - התשלום הוא על חשבון חברת הביטוח לה יש חבות ביטוחית לתאונה. לכל חברת ביטוח יש מדיניות שונה בטיפול בתשלום בגין הפינוי. יש חברות המקבלות את טופס ההתחייבות ומשלמות ישירות למד"א ויש חברות המוכנות לטפל בנושא רק לאחר התשלום. לפיכך יש לברר זאת בחברת הביטוח שלה יש חבות ביטוחית.