פינוי תלמיד לבי"ח שנפגע במהלך הלימודים

    תלמיד זכאי להשתתפות הקופה בפינוי באמבולנס בהתאם לכללים החלים על כל מבוטח הקופה. מעבר לכך, משרד החינוך יכסה את עלות הסעת תלמיד הלוך ושוב לטיפול רפואי ראשוני בלבד, בתנאי שהתאונה ארעה במסגרת מוסדית (בשטח המוסד, בדרך אליו וממנו ובפעילויות פורמליות שנעשות מחוץ לשטח המוסד, ואינו חל על תאונת דרכים או פעולת איבה), במקרה של נסיעה באמבולנס או במונית (במקרים מיוחדים - כשלא ניתן להשיג רכב הצלה או מונית ישולם לנהג המסיע - ע"פ הצהרתו - סכום המשולם לעובד מדינה כהחזר הוצאות משתנות לנסיעה בתפקיד. על המנהל/ת, הגננת להעביר את הקבלה עבור הנסיעה לאחר התשלום בצירוף צילום דו"ח על תאונה ואישור מקופ"ח או טופס שחרור מביה"ח, למחלקת הסעות בלשכה המחוזית של משרד החינוך, בצירוף מכתב לוואי  

     

    פינוי תלמיד עקב מצבו הבריאותי  -  תלמיד הנזקק לטיפול רפואי דחוף בשל בעיית בריאות  שאינה פציעה , חל התשלום עבור הפינוי באמבולנס על ההורים  (או על קופת החולים לפי הכללים החלים על מבוטחי הקופה). לחץ להרחבה בנושא