פינוי מוסק (בהטסה אוורית)

  הזכאות לפינוי מוטס של חולים אינה מוסדרת וניתנת על ידי או באמצעות קופות החולים אלא על ידי משרד הבריאות ישירות.

  על פי ההסדר הקיים, משרד הבריאות מתקצב את הפינוי המוטס של חולים או נפגעים שאינם מכוסים על ידי גורמים אחרים (דוגמת נפגעי תאונות דרכים שהכיסוי עבור הפינוי המוטס ניתן על ידי חברות הביטוח שבהם הם מבוטחים, או נפגעי תאונות עבודה המכוסים על ידי הביטוח הלאומי וכד').

  כאמור, ההסדר הוא כללי וגלובלי באמצעות התקשרות עם מגן דוד אדום, והחולה או הנפגע אינו צריך להסדיר את זכאותו ואין חלה עליו חובת השתתפות עצמית.

  הכיסוי הקיים נותן מענה של 24/7 דהיינו כיסוי מלא.

  קוים מנחים לעניין פינוי באמצעות מסוק פינוי

  על- פי פסק דין של בית המשפט העליון - על חברות הביטוח מוטלת החבות לתשלום בגין פינוי מוטס של נפגעי תאונות דרכים, כאשר הפינוי מבוצע בעקבות החלטת צוות מד"א – לעיון בפסק הדין לחץ כאן