מידע אודות המחלה

    חולה נפש הוא אדם הסובל ממחלה נפש הפוגעת בשיפוט ובתפיסת המציאות. החוק לטיפול בחולי הנפש  מסדיר את זכויותיהם כמו גם את האמצעים שניתן לנקוט בהם כלפי חולי הנפש. החוק אינו מתיחס לכל ההפרעות הנפשיות שאינן מחלות נפש (הפרעות אישיות, עבריינות, ועוד. חולה נפש ככל חולה אחר זכאי לטיפול אולם עקב מחלוקת רבת שנים  טרם הוסדרה האחריות לגבי טפולים בחולי נפש בין קופות החולים ומשרד הבריאות. 
    אדם שאיננו חולה נפש אך מצוי במשבר מכל סיבה שהיא והזקוק לטיפול פסיכולוגי באמצעות שיחות עם , פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים בהכשרתם, ובעלי מקצועות טפוליים אחרים זכאי אף הוא לקבל שרותים אלו מקופת החולים.