כללי הזכאות לבחירת ספק השירות הרפואי

  הזכאות לבחירת המוסד המטפל מתבסס ת על מספר חוקים / תקנות כפי שיפורט להלן .

  סעיף 23 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי קופת החולים רשאית לקבוע הסדרי בחירה בין נותני שירותיה ומחובתה להביאם לידיעת שר הבריאות ולפרסמם בקרב חבריה ולספק אותם חינם בסניפי הקופה. משמעות הדבר שלקופה יש סמכות להגיע להסכמים עם רשימת ספקים מוגדרת והמבוטחים זכאים לבחור מתוך רשימה זו. לחץ לעיון בסעיף 23 והרחבות

  בהמשך לאמור בסעיף 23 פרסם שר הבריאות, תקנות ביטוח בריאות ממלכתי הסדרי בחירה בין נותני שרותים, אשר קבעו תנאים והגבלות על הקופה לחץ לעיון בתקנות .

  הסדרי בחירה - משרד הבריאות הוציא חוזר המבהיר את תהליך פרסום הסדרי הבחירה ואת המידע שיש לכלול בפרסום. להורדת חוזר משרד הבריאות בנושא הסדרי בחירה לחץ כאן . הכללית הרחיבה את הזכאות לחולים אונקולוגים – לחץ להרחבה לעיון בנוהל בחירת מקום אשפוז בבריאות הנפש לחץ כאן

  החל מיום 1.6.18 עפ"י חוזר משרד הבריאות קופות החולים מחויבות  לאפשר לעבור ניתוח בכל בתי החולים בארץ, במקרים בהם יש תור המתנה ארוך (30 יום לניתוחים אונקולוגים, 21 יום לניתוחים בפתולוגיות של כלי דם, כולל צנתור), בבתי חולים הנמצאים בהסדר עם הקופה. לעיון בחוזר משרד הבריאות בנושא   זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים  לחץ כאן 

  שמירה על רצף טיפולי:  החוק מחייב לשמור על רצף בטיפול ולאפשר למבוטח, במידת האפשר, לקבל את הטיפול כולו במחלה או מצב רפואי מוגדר, במוסד בו הוא התחיל אותו. יש חילוקי דעות לגבי פרשנות המושג "רצף טיפולי" וכל מקרה נדון לגופו של ענין. לחץ להרחבה

  קבלת טיפול במוסד רפואי שיש בו התמחות מיוחדת:   במקרה של מחלה/מצב רפואי המצדיק מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי,  תינתן למבוטח האפשרות לקבל את השירות הרפואי לו הוא נזקק בקשר לאותה מחלה/מצב רפואי במסגרת המוסד הנ"ל, ללא קשר להסדרי הבחירה.   לחץ להרחבה

  איסור הפלייה : אסור לקופה להפלות בין המטופלים במחלה המסוימת. לכן אם ידוע כי ישנם מבוטחי הקופה, המגיעים לטיפול/אשפוז למחלקה/מכון מסוים, כל מבוטח העומד באותם תנאים זכאי לקבל את אישור הקופה לשירות הנ"ל – לחץ להרחבה .

  מרחק סביר:   החוק מחייב את הקופות לאספקת השירות במרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, אך לצערנו אין הגדרה בחוק הגדרה של מרחק סביר ולכן די קשה לממש את הזכאות בהסתמך על סעיף זה. לחץ להרחבה