ביטוח סיעודי

  ביטוח סיעודי - ביטוח למתן שירותי סיעוד אינו חלק מן הביטוח המשלים והוא ביטוח קבוצתי שהקופה ערכה יחד עם אחת מחברות הביטוח. להלן מספר הערות:

    1. קבלת מבוטחים – אין כל חובה לקבל לתוכנית זו כל פונה.

    2. הביטוח הקבוצתי מוגבל לתקופת זמן, וחברת הביטוח רשאית שלא לחדשו בתום התקופה.

    3. מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה המוצעת ולהחליט אם היא מתאימה כשם שבודקים כל הצטרפות לפוליסת בריאות.

    4. לאתר משרד האוצר אודות ביטוחים סיעודיים לחץ כאן

  למידע נוסף אודות ביטוח סיעודי לחץ כאן