ביטוחי בריאות פרטיים (באמצעות חברות ביטוח)

    1.  חלק מהקופות מאפשרות למבוטחים לרכוש ביטוח בריאות קבוצתי באמצעות חברות ביטוח.

    2.  ביטוח זה אינו קשור לסל השירותים שבסל ודינו כדין כל פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית.

    3.  קבלת מבוטחים – אין כל חובה לקבל לתוכנית זו כל פונה.

    4.  הביטוח הקבוצתי מוגבל לתקופת זמן, וחברת הביטוח רשאית שלא לחדשו בתום התקופה.

    5. מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה המוצעת ולהחליט אם היא מתאימה כשם שבודקים כל הצטרפות לפוליסת בריאות.

  משרד הבריאות הפיק דו"ח מסכם על פעילות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) המבוצעות במסגרת קופ"ח בשנת 2009. הדו"ח כולל נתונים כספיים וכמותיים של תוכניות השב"ן לרבות הכנסות, עלויות, מבוטחים ותביעות המוצגים בצורה השוואתית של קופות החולים בישראל. להורדת דו"ח הכספים המלא של קופ"ח לשנת 2009 לחץ כאן 

   למידע נוסף אודות הביטוחים הפרטיים לחץ כאן