סוגיות במדיניות בריאות

  בפרק זה נפרט את פעילות קואליציית ארגוני החולים בנושאי בריאות

   

  וועדה לחיזוק מערכת הבריאות של משרד הבריאות - משרד הבריאות הקים  וועדה לחיזוק מערכת הבריאות, קואליציית ארגוני החולים מקדמים בברכה את הקמת הוועדה לבחינת חיזוק מערכת הבריאות הציבורית.  הבעיה החמורה ביותר היא המחסור בתקציב למערכת הבריאות המביאים לפגיעה ברמת השירות שמקבלים החולים בקופות ובבתי החולים. יתר הנושאים המועלים לדיון בוועדה הם חשובים אך ללא תוספת תקציב, הם בבחינת שיפור קטן ולא פתרון הבעיה.להורדת נייר עמדה של ארגוני החולים בנושא הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות וועדה לחיזוק מערכת הבריאות לחץ כאן . יש לציין כי בנושא שר"פ קיימות מספר גישות של ארגוני החולים כפי שהובהר בעת הופעת נציגי הקואליציה בפני הוועדה

   

  תכנית שיקום ארצית של משרד הבריאות -  מנכ"ל משרד הבריאות מינה קבוצת עבודה שתכין תכנית שיקום ארצית ושמוליק בן יעקב (יו"ר האגודה לזכויות החולה) מייצג את עמדת החולים בוועדה . להורדת נייר עמדה שנשלח ה מתייחס לפערים הקיימים בסל הבריאות שיש להשלים אותם על מנת לשפר את רמת הטיפול השיקומי לחץ כאן

   

  להגדלת תקציבי הקופות ומניען קריסת השירות לחולים - ארגוני הזכות לבריאות קוראים לשר האוצר להגדיל את תקציבי הקופות בכדי למוע את קריסת השירות לחולים. נציגי ארגוני הזכות לבריאות קוראים לשר האוצר לזמנם לפגישה בכדי לדון בנושא. להורדת מכתב הפנייה לשר האוצר בנוגע לתקציב קופות החולים לחץ כאן