לתמיכה באגודה

מטופל המאושפז בבית חולים

שירות חניה בבתי החולים מהווה שירות חשוב לציבור המטופלים והמבקרים. 

ישנן קבוצות הזכאיות לפטור מתשלום זה כגון: הורי פגים מאושפזים וכו'. לרשימה המלאה של קבוצות הזכאים לחניה ללא תשלום לחצו לחוזר משרד הבריאות בנושא חניה בבית חולים