תשלום למד"א עבור פינוי באמבולנס

    א.      תקנות לתשלום אגרת פינוי – לחץ לעיון בתקנות מגן דוד אדום (מד"א) לתשלום אגרת הסעה לפינוי במצב חירום משנת 2006 . תקנות אלו חלות על כל הפינויים עד יום 17/1/2013

    ב.      טיפול רפואי שלא הסתיים בפינוי - החל מיום 18.1.2013 שונתה מתכונת הגבייה עבור הזעקת אמבולנס או ניידת/אמבולנס טיפול נמרץ שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע ללא פינוי – לחץ לעיון בתנאים