לתמיכה באגודה

סיסטיק פיברוזיס לייפת כיסייתית

מהי מחלת סיסטיק פיברוזיס? 

מידע תמציתי על המחלה

זכויות ממערכת הבריאות 

מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

ארגוני חולים ופורומים לחולי סיסטיק פיברוזיס


מידע כללי לחולים 

חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין