לתמיכה באגודה

טיפולי פריון

זוגות רבים לא מצליחים להיכנס להריון גם אחרי שנה של נסיונות ונאלצים להתמודד עם טיפולי פוריות. בפרק זה נפרט מידע לגבי זכויות ושירותים בנושא.


א.      
סל הבריאות ל טיפולי הפריה חוץ גופית   - ניתן להולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים, וכן לאשה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית .   לחצו להרחבה באתרים כלהלן: משרד הבריאות    , מכבי כללית,  מאוחדת , לאומית

ב.       תרומת ביציות (הזרעה תוך רחמית)  -   סל שרותי הבריאות כולל טיפולי הפריה חוץ גופית, גם במקרים המצריכים שימוש בביצית של תורמת   . לחצו להרחבה באתרים כלהלן משרד הבריאות  ,  מכבי ,

ג.        מימון הפריה חוץ גופית ( IVF ) להולדת ילד שני  –  לחצו לעיון  בנייר עמדה של נציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות

ד.       המלצות וועדה ציבורית שבחנה את הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה –  לחצו לעיון   בפרסום המלצות הוועדה שפורסמו במאי 2012

ה.        הגבלת מספר מחזורי טיפול  IVF   -  משרד הבריאות אמץ את המלצותיה המקצועיות של המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה וגניקולוגיה למספר מחזור טיפולי  IVF  –  לחצו לעיון