נשימה – בלון חמצן וסיוע נשמתי

  מהי מחלת נשימה? 

  מידע תמציתי על המחלה

  זכויות ממערכת הבריאות 

  מהן הזכויות מקופות חולים ומשרד הבריאות

  ארגוני חולים ופורומים לחולי נשימה


  מידע כללי לחולים 

  חוזרי משרד הבריאות, מחקרים ופסקי דין