לתמיכה באגודה

זכויות ממערכת הבריאות

בפרק זה נפרט את הזכויות המגיע בסיוע נשמתי, בלון חמצן ציוד ואביזירים

 

בסעיף 15 לחלק השני בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי  השתתפות המבוטח באביזרים תכשירים וציוד רפואי תהיה  70% עבור מכשירי CPAP לדום נשימה וכמו כן 20% עבור מכשירי הנשמה עפ"י המלצת רופא ריאות מומחה

בנוסף לכך, בסעיף 11 בחלק הראשון לתוספת השניה נקבע כי מכשיר משעל כלול בסל הבריאות בעבור חולים במחלות ניוון ופגיעה בשרירים או עצבים (מחלות נוירומוסקולריות), הגורמות לפגיעה משמעותית בדופן בית החזה ותנועת הסרעפת, שבהם מתקיים קושי בביצוע פעולת שיעול אפקטיבית (על רקע היחלשות השיעול ופעולות ריאה נלוות), וצבירת הפרשות בדרכי הנשימה בלא אפשרות לנקזן באופן יעיל, וללא תשלום השתתפות עצמית. 

 

חמצן ביתי

•    זכאות לחמצן ביתי
•    מקור החמצן והציוד
•    השתתפות עצמית
מכשיר משעל
הנשמה ביתית לא פולשנית (CPAP)