לתמיכה באגודה

הוועדה למלחמה בעוני

בהשוואה למדינות המערב, מדינת ישראל בולטת בשיעורים גבוהים של עוני ואי שוויון חברתי-   להלן קישור לדו"ח  OECD לשנת 2011.

לאור זאת הוחלט על הקמת הוועדה למלחמה בעוני שהוקמה ע"י שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן ובברכת ראש הממשלה ושר האוצר ובראשה עומד מר אלי אלאלוף. מטרתה גיבוש המלצות לצמצום מספר האנשים החיים בעוני בישראל ולצמצום עומק העוני.

לאחר שנתבקשה ע"י המשרד, האגודה לזכויות החולה הציגה את עמדתה בפני וועדת משנה לבריאות, במטרה להציג את הבעיות הקיימות ופתרונות יישומיים. לעיון בנייר העמדה שהגישה האגודה בנושא  מימוש זכויות חולים תוך התמקדות באנשים שחיים בעוני לחץ כאן 

וועדת המשנה הגישה את המלצותיה ובמהלך חודש מאי 2014 אמורים להתפרסם המלצות הוועדה בכל התחומים.