לתמיכה באגודה

דיווח תקופתי על פעילויות האגודה

 רבעון שני של שנת 2018

לדיווח לחצו כאן

הופעות בתקשורת לחצו כאן  

 

 

רבעון ראשון של שנת 2018 

לדיווח לחצו כאן 

 

שנת 2017

 

סתיו 2016

שנת 2014

                   · ניוזלטר רבעוני מספר 4 לשנת 2014 לחץ כאן

                   · ניוזלטר רבעוני מספר 2 לשנת 2014 לחץ כאן 

 

שנת 2013

                   · ניוזלטר רבעוני מספר 1 לשנת 2013 לחץ כאן

 

שנת 2012

                   · חוברת סיכום פעילות האגודה לזכויות החולה בשנת 2012 לחץ כאן

                   · מצגת השוואת פילוח פניות לאגודה לזכויות החולה בין שנים 2011 ו-2012 לחץ כאן

 

שנת 2011

                  ·מצגת פילוח פניות לאגודה לזכויות החולה בשנת 2011

                  · חוברת סיכום פעילות האגודה לזכויות החולה בשנת 2011 לחץ כאן

                  ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש אפריל-יוני 2011

                  ·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש ינואר-מרץ 2011

·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה לשנת 2010

·דו"ח פעילות מסכם של פעילות האגודה לזכויות החולה חודש דצמבר-ינואר 2011

 

שנת 2010

·דו"ח פעילות האגודה חודש מאי-יולי 2010

·דו"ח פעילות האגודה חודש מרץ-אפריל 2010

·דוח פעילות האגודה חודש ינואר-פברואר 2010

 

שנת 2009

·דו"ח פעילות האגודה חודש דצמבר 2009 

· דו"ח פעילות האגודה חודש נובמבר 2009