פעילות ציבורית בתחומים נוספים

    בעמוד זה נפרט את מגוון הפעילויות הציבורית שעושה האגודה בתחומי הבריאות: