לתמיכה באגודה

תרופות

בעת הטיפול התרופתי עלולים לצוץ קשיים הנוגעים לקבלת התרופה שנרשמה לך על ידי הרופא המטפל.  האגודה לזכויות החולה מדריכה אותך בהתמודדות עם הנהלים הסבוכים בדרך לקבלת התרופה ומפרטת דרכי פעולה לפתרונם - בכל מצב אפשרי, לנוחיותך

1. האם התרופה כלולה בסל הבריאות או בשב"ן? לבדיקה האם התרופה שרשם לך הרופא כלולה בסל הבריאות או במסגרת השב"ן (הביטוח המשלים בקופות החולים) לחצו כאן 

2. התרופה לא כלולה בסל הבריאות ו/או בשב"ן? למידע אודות מה לעשות במידה והתרופה שהרופא רשם  לך איננה כלולה בסל הבריאות ו/או בשב"ן  לחצו כאן  

3. החזר על תרופות למידע אודות מיצוי זכויות מפוליסות ביטוח בריאות  

 לחצו כאן עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017 

4. בקשת אישור תרופה שהטיפול בה מתעכב  למידע אודות מה לעשות אם  התרופה כלולה בסל הבריאות אבל מחייבת אישור של גורם נוסף והטיפול באישור זה מתעכב  לחצו כאן

5. הקופה מאשרת תרופה תחליפית (גנרית) למידע אודות מה לעשות  אם התרופה כלולה בסל הבריאות, אך הקופה מאשרת תרופה תחליפית (גנרית) ולא את זו שהרופא המליץ לך לחצו כאן

6. קושי במימון תשלומי השתתפות עצמית למידע אודות מה לעשות אם התרופה כלולה בסל הבריאות, אך את/ה מתקשה בתשלום היטלי השתתפות עצמית  לחצו כאן

7. ארגוני סיוע  למידע אודות מה לעשות אם קיבלת תשובה שלילית מהקופה ואת/ה רוצה לערער עליה לחצו כאן

8. פנייה לאגודה לזכויות החולה  באם ברצונך לפנות לאגודה לשלם קבלת סיוע לחצו כאן

 ניתן גם לבקר בפורום רוקחות ותרופות למידע נוסף