בדיקה האם תרופה כלולה בסל הבריאות שבאחריות הקופות

    כאשר מדובר בתרופה שכלולה בסל הבריאות, ניתן לבדוק עבור אלו מצבים רפואיים (התוויות) היא כלולה . לפניכם קישור לאתרים בהם תוכלו לבדוק האם תרופה מסוימת כלולה או לא כלולה בסל הבריאות הממלכתי שבאחריות קופות החולים:

    ·         באתר משרד הבריאות – מאגר תרופות.  

    ·         באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות – יש להיכנס לאתר ולהקליד את שם התרופה.

    ·         מידע על רשימת תרופות הכלולות במסגרת הביטוח המשלים, שב"ן, של הקופות ניתן לאתר  באתרי הקופות .