בדיקה האם תרופה כלולה בשב"ן (הביטוח המשלים) של הקופה