התרופה כלולה בסל הבריאות ולמרות זאת הקופה מסרבת לאשר לך לקבל אותה – מה לעשות ?

    במידה וקיבלת תשובה שלילית מקופת החולים, ניתן לפנות  לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות  - לנציב ניתנה סמכות לפסוק בחילוקי הדעות בין המבוטחים לבין קופות החולים, בכל הנוגע לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

    מצא הנציב כי הפניה מוצדקת והקופה מסרבת לקבל את החלטתו, בסמכותו להורות לביטוח הלאומי לפצות את המבוטח בגין ההוצאה שנגרמה לו.

    במקרים בהם מצא הנציב כי הקבילה אינה מוצדקת, זכותו של המבוטח להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה  המוסמך לדון בתביעות מסוג זה.


    האגודה לזכויות החולה פועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות.
    אם נתקלתם במקרים בהם נעשה עוול לחולים או שזכויותיהם הופרו - פנו אלינו עכשיו.