מי יכול לסייע באספקת תרופה שלא כלולה בסל הבריאות ?

    עמותת חברים לרפואה מסייעת באספקת תרופות שאינן כלולות בסל ובהקמת קרן לתרומות לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות. 

    קרן דולב לצדק חברתי מסייעת בתביעה משפטית כנגד הקופות במקרה של תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות.