מידע על כללי הטיפול באישור מינהלי של תרופה בכלולה בסל הבריאות

    במקרים בהם הקופה מתנה את מתן הטיפול התרופתי הדבר עלול לגרור עיכוב במתן טיפול חיוני ועל כן משרד הבריאות קבע כי על הקופה לעמוד במספר תנאים המופיעים בחוזר משרד הבריאות:

    1. התשובה תינתן למטופל לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מן המועד בו הוגשה הבקשה  על ידי  הרופא  המטפל.
    2. אי עמידה בתנאי זה משמעותה אישור התרופה.
    3. המבוטח יקבל מכתב הסברים עם נימוקי הדחייה.