הטיפול באישור המינהלי של הקופה מתעכב מעל שבוע – מה ניתן לעשות ?