תרופה בעלת חשיבות טיפולית משמעותית, שאינה כלולה בסל

    ·         לעיתים תרופה לא תופיע ברשימת התרופות של הקופה ועדיין תהיה נגישה בהשתתפות עצמית בתנאים מסוימים (קביעה של מומחה על הצורך, מיצוי תרופות בסל וכיו"ב).

    ·         לכן חשוב לפנות לרופא מומחה ולקבל חוות דעת הקובעת שיש חשיבות רפואית לתרופה במסגרת הטיפול שלך.  

    ·         יש לפנות לקופת החולים בצירוף ההמלצה מהרופא ולבקש אישור לקבל את התרופה במסגרת סל התרופות ( דיון בוועדת ערר ).

    ·         כמו כן מומלץ לבדוק האם ישנה אפשרות לקבל את התרופה  במסגרת השב"ן  .