טיפול במחלה נדירה (יתומה)


    •  במקרה של מחלה/מצב רפואי המצדיק מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי, הקופה חייבת לתת למבוטח את האפשרות לקבל את השירות הרפואי לו הוא נזקק, בקשר לאותה מחלה/מצב רפואי במסגרת המוסד הנ"ל, ללא קשר להסדרי הבחירה.

    •  תנאי לכך הוא שהמרפאה קבלה הכרה ממשרד הבריאות כ- "שירות רפואי מתמחה" .

    •  רשימת מרכזים הנותנים שירות רפואי מתמחה.