הסדרי הבחירה


    החוק מחייב את קופות החולים לפרסם את הסדרי הבחירה שלהם. בחוזר משרד הבריאות מ וגדר המידע שחייב להופיע בפרסום הסדרי הבחירה.

     

    לרשותכם קישורים למידע המפורסם בעניין זה באתרי הקופות: