הסכם לגבי שירות מלא/חלקי מספק מסוים


          הקופה רשאית להגיע להסכם עם ספק מסוים לספק את כל השירותים שהוא מספק או רק חלק מהם (דוגמה: הסכם עם בית חולים לקבלת טיפול במרפאה מסוימת בלבד ולא בכל המרפאות של בית החולים).