זכאות מיופה הכוח של מטופל לקבלת העתק הרשומה הרפואית

     

    • מיופה כוח, הוא מי שקיבל מבעל המידע (מטופל), הרשאה חתומה בכתב.
    • ייפוי כוח נותן הרשאה רחבה מאוד להזמין ולקבל את כל התיעוד הרפואי אודות המטופל ולכן מומלץ להגביל אותו ככל האפשר לפרק זמן מוגבל ו/או לרשימת גורמים מוגבלת מהם אפשר להזמין תיק – לחץ להרחבה על ייפוי כוח .