זכאות הרופא המטפל לקבלת והעברת מידע מהרשומה הרפואית


     

    • סעיף 20 לחוק זכויות החולה נותן לגורם מטפל הרשאה להעביר מידע רפואי לגורם מטפל אחר אך ורק כאשר העברת המידע מיועדת לטיפול במטופל.
    • מעבר לכך, אסור למטפל להעביר מידע רפואי, אלא במקרים המפורטים בסעיף 20 לחוק זכויות החולה (מקרים שהחוק מחייב דיווח, למי שמציג ייפוי כוח וכו').