זכאות בני המשפחה לקבלת מידע מהרשומה הרפואית


     

    • המידע הרפואי שייך למטופל בלבד ואין לבני משפחה כל זכאות לקבלת מידע מהרשומה הרפואית.
    • מטופל המבקש לאשר לבני משפחתו לעיין ברשומה הרפואית שלו, יכול לעשות זאת באמצעות חתימה על ייפוי כוח פרטני לכל אחד מהאנשים שלהם הוא מאשר זאת – לחצו להרחבה .